MÁMY POTŘEBUJÍ MOUDROST

 

"Dokud budu mámou, ze všeho nejvíc budu potřebovat moudrost."

Ve chvíli početí svěřuje Stvořitel nám rodičům, ženě a muži, tento nový život jako mimořádný dar. Máme se o něj nejen starat, ale vytvořit mu také takové podmínky, aby mohl rozvinout vše, co do něj jeho Tvůrce Bůh vložil. Máme také dítě naučit mnoha dovednostem a způsobu, jak dobře nakládat se svým životem.

Bůh nás matky zve, abychom se při projevování lásky svým dětem staly jeho vztaženýma rukama. Spolu s tímto pozváním nám nabízí svou moudrost, kterou potřebujeme, abychom se tohoto nesmírně zodpovědného úkolu zhostily se ctí.

Co Vám kniha přinese?

  • Pomůže Vám porozumět, jaká je role matky v různých obdobích vývoje dítěte.
  • Ukáže Vám, v čem spočívá moudrá výchova.
  • Odhalí Vám 6 různých stylů mateřství.
  • Zaměří Vaši pozornost na zdroj, odkud čerpat moudrost nutnou k vypořádání se se ctí s výzvami mateřství.
  • Bude Vám motivací v tom, co je třeba předat následující generaci.
  • Navrhne Vám praktické tipy a návody, jak lze napravit minulé chyby.

O autorce

Alina Wiejová byla šéfredaktorkou polského křesťanského čtvrtletníku „Nasze Inspiracje“ (Naše inspirace), který se zaměřuje na vztahy a zdravý životní styl v tělesné, duševní a duchovní oblasti. Ráda přednášela na témata jako zdravý životní styl, rozvíjení silných rodin a vztahů s lidmi i s Bohem. Na tato témata napsala také mnoho článků a knížek. V češtině vyšla kniha Jak překonat ztrátu motivace.